Polityka prywatności

POLITYKA COOKIES

Jeżeli odwiedzają Państwo naszą stronę internetową wyłącznie w celach informacyjnych, to zbieramy wyłącznie dane, które są przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika, czyli takie dane które są niezbędne ze względów technicznych do wyświetlenia witryny internetowej oraz zapewnienia jej stabilnego i bezpiecznego działania. Ponadto, do celów analizy i optymalizacji Skład Budowlany „DREWNIAK-2” Andrzej Grzegorzak korzysta z różnych usług, które pomagają nam określić ilu Użytkowników odwiedza naszą witrynę internetową, które produkty lub usługi przyciągają uwagę Użytkownika oraz w jaki sposób Użytkownik trafia na naszą stronę internetową. Zbierane przez nas dane obejmują m.in. dane dot. częstotliwości i czasu trwania odwiedzin Użytkowników na naszej stronie internetowej i podejmowanych podczas tej wizyty działań. Dzięki temu możemy rozwijać i udoskonalać naszą stronę internetową, aby była jak najlepiej dopasowana do Państwa potrzeb.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Skład Budowlany „DREWNIAK-2” Andrzej Grzegorzak.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnianie w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.


Zabezpieczenia

Komunikacja pomiędzy Państwa komputerem lub urządzeniem mobilnym, a naszym serwerem, gdzie zbieramy Twoje dane osobowe jest zaszyfrowana za pomocą protokołu SSL (Secure Socket Layer).

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH przez Skład Budowlany DREWNIAK-2 Andrzej Grzegorzak

Administratorem danych osobowych (zwanych dalej „Dane”) jest Skład Budowlany „DREWNIAK-2” Andrzej Grzegorzak, ul. Piotra Skargi 19, 48-250 GŁOGÓWEK, REGON: 369282194, NIP: 755-126-23-20 (zwany dalej „Administrator”).  

W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE?

Mamy świadomość jak ważne jest prawo do bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa Danych. Dokładamy szczególną staranność aby chronić interesy osób, których Dane dotyczą. Zapewniamy, że zbierane Dane: przetwarzane są zgodnie z prawem tj. tylko w przypadku, jeśli Administrator ma do tego podstawę prawną; przetwarzane są w konkretnie określonym celu i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tym celem; zbierane są w zakresie, który jest konieczny do realizacji celu przetwarzania Danych; przechowywane są przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których Dane te są przetwarzane; przetwarzane są w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych. Mamy wdrożone procedury z zakresu ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji, które spełniają wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

KIEDY PRZETWARZAMY DANE?

Dane mogą być przetwarzane w różnych sytuacjach, a mianowicie w sytuacjach kiedy udostępniliście nam je Państwo osobiście albo za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji (np. skierowanie zapytania mailowo, złożenie swojej aplikacji, itd.) lub w ramach naszej współpracy podczas podpisywania z nami umów oraz ich realizowania.  Kolejną taką sytuacją jest pozyskanie Państwa Danych z innych źródeł (np. od firmy, w której Państwo pracują bądź z którą Państwo współpracują, a która jest naszym Kontrahentem itd.).

PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z NASZYCH USŁUG W SKLEPIE STACJONARNYM

Państwa Dane będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do: realizacji umowy o wykonanie usługi montażowej – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane w sklepie stacjonarnym, na adres e-mailowy bądź drogą telefoniczną podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); realizacji usług świadczonych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); realizacji uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.

Państwa Dane mogą być również przetwarzane w celu przekazywania ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez DREWNIAK-2 oraz podmioty trzecie, z którymi DREWNIAK-2 współpracuje na podstawie Państwa DODATKOWEJ – ODRĘBNEJ, DOBROWOLNEJ zgody. Państwa Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do wykonania usługi oraz przez okres niezbędny do wykonania ciążących na Administratorze obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, a w przypadku ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa. Odbiorcami Państwa Danych mogą być w szczególności podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych oraz inne podmioty, które mają uzasadniony interes prawny, bądź podstawę do udostępnienia im danych osobowych.

PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z RELACJAMI BIZNESOWYMI I KONTAKTEM

Przetwarzamy: dane naszych partnerów biznesowych (tj. dostawców, kontrahentów, podwykonawców), ich pracowników/współpracowników; dane innych osób, które zostały przekazane nam w ramach współpracy, realizacji zawartych z nami umów; innych osób, które nawiązują z nami kontakt za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji takich jak telefon czy poczta elektroniczna. Zakres Danych przetwarzanych przez Administratora obejmuje dane kontaktowe, identyfikacyjne lub inne Dane przekazane nam w związku ze współpracą lub kontaktem. Będą one przetwarzane w celu nawiązania współpracy, wykonania umowy lub ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, zaś podstawą prawną przetwarzania tych Danych będzie prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu Administratorowi sprawnego bieżącego realizacji usługi, wykonywania umowy, zapewnieniu wiarygodnej identyfikacji Kontrahenta, oraz jego przedstawicieli lub ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu lub obrony roszczeń. Państwa Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do wykonania ciążących na Administratorze obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, a w przypadku ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa. Państwa Dane mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również osobom i podmiotom, które mają uzasadniony interes prawny, bądź podstawę do udostępnienia im danych osobowych.

PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z REKRUTACJĄ i ZATRUDNIENIEM

Państwa Dane będą przetwarzane w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, przetwarzane będą na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Państwa Dane przetwarzane będą przez okres trwania rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na wykorzystanie danych osobowych w toku przyszłych rekrutacji, a w przypadku ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa. Podanie Danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów przetwarzania. Państwa Dane mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również osobom i podmiotom, które mają uzasadniony interes prawny, bądź podstawę do udostępnienia im danych osobowych.  

Państwa Dane wykorzystane będą na podstawie: zawartej umowy o pracę – w zakresie danych niezbędnych do prawidłowego zawarcia umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; Kodeksu pracy – w zakresie danych, które musimy uzyskać na podstawie art. 221 Kodeksu pracy w zakresie absolutnie niezbędnym a związanym z obowiązkami pracodawcy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Państwa Dane przetwarzane będą celem prawidłowego zarządzania pracownikami i realizacją obowiązków Administratora jako pracodawcy. Podanie danych o jakie wnioskujemy ma charakter obligatoryjny, do ich przetwarzania zobowiązują nas obowiązujące przepisy. Państwa Dane będą przekazywane do innych podmiotów z którymi łączą nas umowy powierzenia danych osobowych oraz którym udostępniamy dane na podstawie obowiązujących przepisów, m.in. Urząd Skarbowy czy ZUS. Pełny wykaz podmiotów, którym udostępniamy Twoje dane możemy przesłać na Twój wyraźny wniosek. Państwa Dane będziemy wykorzystywać przez czas trwania zatrudnienia, a po jego zakończeniu – przez okres 10 lat, do czego również zobowiązują nas obowiązujące przepisy.

PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z MONITORINGIEM

Miejsca objęte przez nas monitoringiem oznaczone są w tym zakresie tabliczką informacyjną. Państwa Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu ochrony mienia i osób przebywających na terenach objętych monitoringiem oraz ograniczenia dostępu do obiektu osobom nieuprawnionym i niepożądanym. Państwa Dane przetwarzane są maksymalnie przez 3 miesiące, a w przypadku ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa. Państwa Dane mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również osobom i podmiotom, które mają uzasadniony interes prawny, bądź podstawę do udostępnienia im danych osobowych.

CZY PAŃSTWA DANE TRAFIAJĄ DO PAŃSTWA TRZECIEGO?

Państwa Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO UPRAWNIENIA?

To Państwo jesteście właścicielem Danych. Macie prawo do:

 • dostępu do nich;
 • żądania ich sprostowania;
 • żądania ich usunięcia;
 • żądania ograniczenia ich wykorzystywania;
 • przenoszenia ich do innego podmiotu.

W stosunku do dodatkowych Danych, jakie zostały nam przekazane na podstawie zgody możecie Państwo w każdym momencie cofnąć tę zgodę. Pamiętajcie jednak, że wycofanie swojej zgody nie działa wstecz. Jeśli chcecie Państwo skorzystać ze swoich praw, skontaktujcie się z nami lub z naszym Inspektorem (dane kontaktowe wskazane są poniżej). Realizacja każdego żądania dotyczącego Państwa Danych może trwać maksymalnie do miesiąca. Jednak może się zdarzyć, że inni też będą chcieli korzystać ze swoich praw albo Państwa wniosek będzie skomplikowany. W takim przypadku informujemy, że ten czas może się wydłużyć o kolejne dwa miesiące. O wszystkim będziesz informowany na bieżąco. Jeżeli uznacie Państwo, że wykorzystujemy Państwa Dane w sposób nieprawidłowy, możecie złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 w Warszawie. 

PROFILOWANIE

Państwa Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

KONTAKT

Możecie Państwo skontaktować się z nami w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Piotra Skargi 19, 48-250 Głogówek;
 • pisząc na adres e-mail: kontakt@drewniak-2.pl

DOKUMENTY

Klauzula informacyjna na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Skład Budowlany „DREWNIAK-2” Andrzej Grzegorzak, ul. Piotra Skargi 19, 48-250 GŁOGÓWEK, REGON: 369282194, NIP: 755-126-23-20, kontakt listowny lub e-mail: kontakt@drewniak-2.pl.

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest nawiązanie kontaktu z administratorem lub Inspektorem ochrony danych w celu przesłania wniosku, aby skorzystać z przysługujących praw jako osobie, której dane dotyczą. Podane dane we wniosku będą przetwarzane w celu zweryfikowania wnioskodawcy i spełnienia przez administratora żądania skorzystania z prawa osobie zgodnie z nadesłanym wnioskiem. Natomiast podstawą przetwarzania danych podanych podczas kontaktu jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1a Rozporządzenia) na przetwarzanie wyrażona w formie wyraźnego działania potwierdzającego chęć nawiązania kontaktu z administratorem i/lub IOD (przesłanie danych).

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, udostępnił dane, jak również osobom i podmiotom na ich prawnie uzasadnione żądanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Decyzje dotyczące Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Pani/Pana dane osobowe zawarte we wniosku będą przechowywane przez okres konieczny do rozpatrzenia wniosku oraz przez 5 lat od dnia zgłoszenia sprzeciwu w celach archiwalnych lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

Ma Pani/Pan prawo do:

 • uzyskania informacji o zasadach przetwarzania swoich danych osobowych, prawo dostępu do nich i uzyskania ich kopii, a także prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy zostanie uznane, iż Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem z naruszeniem przepisów Rozporządzenia;
 • wycofania zgody w przypadku, gdy przetwarzanie odbyło się na podstawie jej wyrażenia. Wycofanie odbywa się bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich nie podania: Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak jest konieczne w celu przetworzenia kontaktu i udzielenia odpowiedzi i/lub realizacji praw, z których Pani/Pan chciałaby/chciałby skorzystać. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości realizacji celu wskazanego powyżej.